Lillestrøm SK

Informasjon og kommunikasjon

Informasjon og kommunikasjon

Nettsider

LSK klubbsider på www.lsk.no, stort sett informasjon rundt klubben og A-laget.

www.lskua.no – informasjon for de som er med i bredde, barne- og ungdomsfotballen.

Sosiale medier

LSK har sine offisielle profiler som styres av medieansvarlig i klubben.

LSK UA har egen offisiell Facebook side, administreres av styret.

Det finnes også flere samlegrupper på Facebook:

Alle lag oppfordres til å ha laggrupper på facebook for sine lag. Årgangsansvarlig skal være på alle lags grupper. En meget god måte og kommunisere med flest mulig på en effektiv måte. Ta spesielle hensyn der man har foreldre/familier som ikke er på facebook.

Hovedregel, vi snakker ikke ned klubben, spillere, styret eller merkevaren vår i sosiale medier. Oppfør dere pent og bruk sunn fornuft. Konflikter kan vi løse i andre fora.

Media

All dialog med media skal gå igjennom nærmeste leder, som vil gjøre nødvendige avklaringer med klubben.

Foreldremøter

Alle lag bør ha minimum 2 foreldremøter i løpet av året. Et tidlig vår og etter når sesongen er over og ny sesong står for døren.

Forslag til agenda på foreldremøtene:

  • Orientering om klubben/info fra UA.
  • Hovedområdene i klubbens Sportsplan.
  • Foreldrevettregler (NFF).
  • Foreldregruppe.
  • Kamper og cuper.
  • Inntektsbringende tiltak.

Trenerforum

Trenerforum arrangeres 1-2 ganger i løpet av året. Fasiliteres av SU.


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift