Lillestrøm SK

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Ansvar for rekruttering av spillere i Lillestrøm sportsklubb er fordelt på flere roller. Beskrevet under.

Profesjonelle spillere
Håndteres av sportsdirektør og sittende klubbstyre.

Barnefotball
Nye årskull og nye spillere i barnefotballen 5-12 år ivaretas av barnefotballansvarlig. Det administrative rundt registrering og oppfølging av spillerne er det årgangsansvarlig som sørger for.

Hvert år starter nye årskull opp på høsten da barna er 5 år, året før de fyller 6. I forkant av oppstartsmøte i slutten av august, vil vi sende ut flyers til nærområdets barnehager som kan henges opp til informasjon. Vi publiserer den samme informasjonen på våre nettsider lskua.no og på facebook under LSK UA.

På oppstartsmøte presenteres LSK UA, treningsmodell i barnefotballen, sportsplanen og klubbhåndboka.

Det skal kartlegges hvem som kan tenke seg å være foreldretrenere og velges årgangsansvarlig. Rollene som ikles blant foreldrene gås igjennom av barnefotballansvarlig.

Informasjonsside til nye spillere (5år) - Nye spillere – lskua.no

For etablerte kull i barnefotballen driver vi ikke aktiv rekruttering av spillere.

For barn som har tilhørighet til Lillestrøm/Kjeller som vil begynne på et senere tidspunkt, går kontakten direkte til årgangsansvarlig som fordeler de på lag i sitt kull.

Ungdomsfotball
Nye spillere i ungdomsfotballen håndteres av utviklingssjef og breddeansvarlig.

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig er tillagt barnefotballansvarlig og breddefotballansvarlig og inngår i deres oppgaveportefølje.

Denne rollen er viktig for både nye spillere i de yngste årsklassene, og for tilhørende foreldregruppe. Samlet sett skal nye spillere og foreldre oppleve at de blir godt ivaretatt. Oppstartsansvarlig skal følge opp de nystartede lagene så lenge dette er nødvendig, inntil laget/lagene fungerer selvstendig i tråd med klubbens Sportsplan og Klubbhåndbok.

Rekrutteringsansvarlig skal:

  • kjenne klubben og klubbens styrende dokumenter
  • ha minimum UEFA C-lisens og ledrekurs 1
  • være ansvarlig for rekrutteringstiltakene
  • enten selv eller ved å utpeke andre kompetente trenere gjennomføre treningene frem til permanent trenerapparat er på plass
  • innkalle til oppstartsmøte for nystartede lag, og lede dette
  • ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og revidere denne når nødvendig
  • Kommunisere med foreldrene etter at laget er etablert for å evaluere prosessen og forbedre

 

 

 


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift