Lillestrøm SK

Målgrupper

Målgrupper

Klubbens målgrupper

Hvert lag skal ledes av et lagapparat. 

Lagapparatet består av lagleder og trener. I hver funksjon kan det være én eller flere personer. Det skal alltid være én som har hovedansvaret i hver funksjon. Vedkommende benevnes «hovedtrener» eller «hovedlagleder». Øvrige benevnes «assistenttrener» eller «assisterende lagleder».

Alle trenere skal formelt utpekes av Sportslig avdeling og skrive under på en Foreldretrenerkontrakt. Lagleder(e) velges blant spillernes foreldre/foresatte.

Alle trenere og lagledere må signere trener- eller laglederkontrakt med klubben og fremvise gyldig politiattest.

Fra og med G13/J13 er det en uttalt målsetting for klubben å ha eksterne trenere, men dette forhindrer allikevel ikke at særlig kvalifiserte foresatte kan bli engasjert som trenere for laget. Lagledere(e) velges imidlertid fremdeles blant foreldre/foresatte.

I LSK kommer det ofte til spillere etter hvert. Alle lag er forpliktet til å ta imot nye spillere uansett antall spillere på laget, betinget av at spilleren tilhører klubbens nedslagsområde. Dersom det kommer en forespørsel om deltakelse fra en spiller som ikke naturlig tilhører klubbens nedslagsområde skal sportslig leder avgjøre dette i dialog med spillerens foresatte og tidligere klubb.

a. Barn 6-12 år

 • G/J 6 6 år 3-er fotball
 • G/J 7 7 år 3-er fotball (prøveprosjekt sesongen 2018)
 • G/J 8 8 år 5-er fotball
 • G/J 9 9 år 5-er fotball
 • G/J 10 10 år 7-er fotball (prøveprosjekt sesongen 2018)
 • G/J 11 11 år 7-er fotball
 • G/J 12 12 år 9-er fotball (prøveprosjekt sesongen 2018)

b. Ungdom 13-19 år

 • G/J 13 13 år 9-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • G/J 14 14 år 11-er fotball (9-er og 7-er fotball kan forekomme)
 • G/J 15 15 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • G 16 15-16 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • J 17 16-17 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • Junior 17-19 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)

c. Voksne

 • Damer >19 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • Herrer Senior >19 år 11-er fotball (7-er fotball kan forekomme)
 • K29 >29 år 7-er fotball
 • M39 >39 år 7-er fotball 8

 

Nærmere informasjon om sportslige målsettinger og utviklingsarbeid finnes i klubbens sportsplan.


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift