Lillestrøm SK

Mål, verdier og oppdrag

Mål, verdier og oppdrag

LSKs Drøm og oppdrag

Vi skal representere Norge i Europa. LSK skal kvalifisere seg til Europacup-spill gjennom å vinne Norgesmesterskapet eller være blant topp tre i Eliteserien
Folk på Romerike skal være stolte av LSK, av klubbens troverdighet og omdømme. De skal se på LSK som sin Eliteserieklubb.

Overordnede mål

LSK skal være en bærekraftig klubb med langsiktig eksistenssikring.

Hovedmål

 • A-laget skal etablere seg blant topp 5 i Eliteserien.
 • LSK skal utdanne spillere fra regionen til å spille på klubbens elitelag.
 • LSK skal gi et fotballtilbud for alle som er tilpasset alder, ferdigheter og ambisjonsnivå

Marked

Vi skal gjøre oss fortjent til våre kunderelasjoner.

Økonomi

Vi skal ha planer og aktiviteter som skal sørge for en langsiktig eksistenssikring av klubben.

Klubbens verdier

Generøs
LSK skal være en åpen og inkluderende klubb. Vi sla være rause, tolerante og utvise respekt for hverandre.

Innsats
LSK skal legge ned en stor innsats i alt vi gjør. Vi ønsker det beste for de rundt oss. Guts, vilje, råskap og idrettsglede er vårt fotavtrykk.  

Ambisiøs
LSK skal være en ambisiøs klubb. Vi skal alltid ha noe å strekke os etter. Det motiverer oss til å sikte enda høyere.

Lojal
Vi skal være tro mot våre omgivelser og verdier. Og vi skal være lojale overfor hverandre og vår identitet.

Troverdig
LSK skal være åpen, ærlig og redelig. Vi skal være av historien og være offensive i møtet med fremtiden.    

 

 

 

 

Verdigrunnlag

Klubbløfter

Ingen spiller, ansatt, trener, direktør, styremedlem, frivillig eller supporter er større enn LSK. Likevel blir ikke klubbens prestasjoner større enn summen av den enkeltes engasjement, kunnskap, egenskaper og holdninger. Vi ønsker at klubben skal bli bedre på grunn av alle involvertes innsats.

Derfor har vi noen klubbløfter som gjelder oss alle – vi vinner og taper sammen.

 • Jeg skal være lojal mot klubben
 • Jeg skal gi alt for mine kollegaer, kunderelasjoner og klubben
 • Jeg skal være generøs

Vi ønsker at klubben skal bli bedre på grunn av alle involvertes innsats og ikke på tross av. Det forventes følgende løfter fra alle som gjør en innsats for klubben - for de som vinner og taper sammen.

Vi ønsker å fremstå som en av de fremste klubbene i landet til å kombinere bredde- og toppfotball i et godt sportslig og sosialt engasjerende utviklingsmiljø.

Med flest mulig mener vi at de som ønsker å bli med i fotball kan være med hos LSK uansett personlige forutsetninger og ambisjoner. Bredden er viktig for klubbens toppambisjoner, for det er fra bredden at den kommende toppen blir rekruttert. Vi ønsker i den sammenheng også å bidra til sportslig utvikling for spillere i andre klubber i vår region.

Med lengst mulig mener vi at vi har plass til alle spillere så lenge som de ønsker å spille fotball. Spillere skal føle glede, samhold og trygghet ved å være i LSK.  Fotball skal bidra til inkludering og integrering under begrepet «fotball for alle».

Med best mulig mener vi at de som ønsker å bli gode fotballspillere skal gis muligheter for dette i egen klubb. Dette innebærer at vi gjennom klubbens sportslige utviklingsplan skal legge til rette for at unge og ivrige spillere skal gis den oppfølging og de utfordringer de trenger for å utvikle sitt talent.

Fair play og respekt

LSK skal alltid vise Fair Play både på og utenfor banen.  Et hvert brudd på Fair Play regler skal tas opp med aktuell person og påtales. Med Fair Play forstås at vi skal vise respekt ovenfor alle ledd innen fotballfamilien. LSK har egen Fair Play ansvarlig.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i LSK. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Det skrives trenerkontrakter med alle trenere i LSK, også foreldretrenere hvor Fair Play og respekt omhandles.

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 1. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente
 3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!
 4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.
 5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!
 6. 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det.
 7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv.
 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du.
 11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja.
 12. Husk at barna gjør det som du gjør - ikke det som du sier.

 


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift