Lillestrøm SK

Reise til cup/turnering

Reise til cup/turnering

LSK følger NFFs anbefalinger om retningslinjer vedrørende reisevirksomhet til cuper og turneringer.

NIFs bestemmelser om barneidrett er overordnet.

10 år og yngre 
For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise én vei).
Lengere reisevei kan også avtales på foreldremøter. Mange fine cuper i Oslokrets blant annet, dette er selvsagt ok.

11-12 års klassene
Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen, nabokretsene og i Norge. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden.

I deltakelse i utslagsturneringer i Norden (der barna fyller 11/12 år i kalenderåret) skal det spesielt vektlegges: 

  • Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant aller involverte knyttet til turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
  • Hele årstrinn fra klubben skal ha muligheten for å delta
  • Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget (ene)
  • Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid

Mer om NFFs verdier og virkemilder
Mer om NFFs retningslinjer for reisevirksomhet

Autorisering av lag til kamper i utlandet

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

Kamper i Norden

For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge. 

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser. Ved henvendelser eller spørsmål fra lag/klubber er det viktig å understreke at de må etterleve NIFs Barneidrettsbestemmelser. 

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.

Kamper utenfor Norden 

For kamper utenfor Norden må norske lag få autorisasjon for deltagelse (FIFA regulering). For breddelag er det fotballkretsene som utsteder autorisasjoner. Kretsen kan kun gi autorisasjon til lag fra NFFs medlemsklubber eller utviklingslag i regi av krets. 

Det er viktig å være oppmerksom på at NIFs Barneidrettsbestemmelser skal etterleves. Det betyr at det ikke er lov å delta i konkurranser utenfor Norden før det året utøveren fyller 13 år.

Mer om dette og søknadsprosess på kretsens nettsider.


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift