Lillestrøm SK

Keeperutvikling

Keeperutvikling

Lillestrøm sportsklubb har en egen utviklingsplan som legger grunnlaget for keeperutvikling og keepertrenerutviklingen i Lillestrøm sportsklubb (LSK).
Utviklingsplanen skal benyttes som arbeidsredskap for keeperutvikling. Utviklingsplanen er utarbeidet av tidligere keeperutvikler i LSK Vidar Bekkevold .

  • Treningene skal være tilnærmet kamplike.
  • Keeperrelatert basis er det grunnleggende for å lykkes.
  • Keeperne er med som utespillere i alle posisjoner så lenge som mulig.
  • Keeperne inkluderes i lagstreningen/basistreningen så ofte som mulig.

Utviklingsplanen skal være et levende dokument som skal være gjenstand for revisjon.

 

Formål

Formålet med Keeperutviklingsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten vi har i LSK og dermed utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Klubbkulturen til LSK skal bygge på positive verdier og holdninger, og medlemmene skal spille en positiv rolle i nærmiljøet. Dette innebærer bl.a. at klubbens medlemmer skal legge vekt på å framstå som et godt eksempel i framferd og oppførsel.

Vi skal spesielt arbeide for

Trivsel og tilhørighet

Klubbtilhørighet skal utvikles gjennom lagspill og lagdisiplin i et trivelig felleskap både på og utenfor banen. Det er et mål at den enkelte spiller skal føle stolthet for klubbens moralske verdier, for klubbens anlegg og utstyr og for klubbens organisasjon og farger.

Ansvar og selvstendighet

Klubben skal organisere sin aktivitet på en slik måte at alle spillere trenes opp til selvstendige personer som tar ansvar for egen trening og personlig utvikling. Spillere eller andre personer i klubben som ønsker andre og nye utfordringer utenfor klubben, skal møtes med respekt for slike selvstendige valg.

Åpenhet og gjestfrihet

Spillere, foreldre, trenere og andre i støtteapparatet rundt klubben og det enkelte lag, skal opptre med åpenhet overfor tilsvarende personer fra andre lag.

Vi ønsker at klubben vår skal bli oppfattet som en interessant motspiller og medspiller både på og utenfor banen. Det skal alltid være hyggelig for andre lag å komme til våre hjemmekamper og det skal være hyggelig for våre motstandere å få besøk av LSK på våre bortekamper.

Klubbtilhørighet

Ærlighet og redelighet

LSK skal være klubben som alle tilskuere, motstandere, dommere og andre i fotball- og nærmiljøet legger merke til og husker for ærlig oppførsel i konkurranse og i organisatorisk aktivitet.

Ansvarlighet og ambisjoner

LSK skal preges av økonomisk ansvarlighet og realistiske mål med hensyn til klubben og det enkelte lags eller spillers ambisjoner.

En minnebok for livet

Alle involverte i LSK skal ha positive minner fra klubben og på den måten være gode ambassadører for nye spillere, trenere, foreldre og tillitsvalgte. Det er et mål at opplevelsene fra klubben skal vare livet ut og følge med som en viktig og utviklingsskapende ballast.

Her finner dere hele utvilklingsplanen for keepere og keepertrener i LSK (pdf)

 

Keeperskole


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift