Lillestrøm SK

Politiattest

Politiattest

Alle som er aktivit med i lagledelse i LSK skal levere gyldig politiattest. Dette er et absolutt krav.

I henhold til Norsk lov skal alle som er engasjert i idrettslag og frivillige organisasjoner inneha Politiattest for formålet man er engasjert i.

Her er skjema som bekrefter deres engasjement i LSK. 

1.            Skriv ut dokumentet, lenket opp over.

2.            Påførte navn og personnummer

3.            Scannet inn dokumentet igjen

4.            Logg på attest.politi.no med bankid

5.            Skriv inn mail, mobilnummer og valgte «frivillig organisasjon» i begge nedtrekks boksene

6.            Laste opp dokumentet som ble scannet inn i feltet under nedtrekks boksene

7.            Klikket send inn

 

Ber om at dere søker omgående da det kan ta mellom 4 til 6 uker før man får svar fra Politiet på søknaden.

Når man har fått Politiattesten skal originalen av denne fremvises/sendes til klubben for registrering før man kan utføre sitt engasjement.

Send inn til: ua@lsk (send kopi til årgangsansvarlig i ditt kull)

Har man fra før godkjent politiattest som er gyldig ut inneværende år kan originalen av denne fremvises/sendes for godkjenning.

Godkjent Politiattest er gyldig i tre år av gangen dvs. fra dato til dato for godkjenning.

 

Tina Svensson Grønlund
Leder LSK UA

Ansvarlig for innhenting av Politiattester i Lillestrøm Sportsklubb

Rollebeskrivelse: Politiattest-ansvarlig

Arbeidsoppgaver:

  • Synliggjøre for alle i klubben hvilke funksjoner som krever politiattest. I LSK skal alle lagledere/trenere, samt styremedlemmer og sportslig utvalg levere politiattest
  • Følge opp at alle viser gyldig politiattest.
  • Følge opp og sørge for at folk som ikke leverer inn attest fratas muligheten til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Innhente politiattest fra alle nye trenere/ledere
  • Sørge for at alle som har en rolle i LSK fornyer sin politiattest i tråd med de til enhver tid gjeldende lover/regler.
  • Opprettholde et register over hvem som til enhver tid har godkjent attest.

Kompetansekrav:

  • Nøyaktighet
  • Kunnskap om LSK som organisasjon


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift