Lillestrøm SK

For lagledere

For lagledere

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

Laglederen skal:

 • Søke å oppnå våre sosiale og sportslige mål i samarbeid med trenere.
 • Være kampvert for hjemmekamper.
 • Holde seg informert og sørge for å informere videre til trenere, spillere, foreldre og årgangsansvarlig.
 • Være et forbilde for spillere og andre ledere, ta godt imot motstandere og dommere.
 • Ha korrekte og fullstendige navnelister på spillere og lagsapparat.
 • Oppdatere lagets hjemmeside, da spesielt med tanke på spillerliste.
 • Sørge for at evt. hospiteringsspillere blir tatt godt imot.
 • Sørge for at laget har korrekt lagsutstyr (drakter, baller osv.) og at utstyret blir godt ivaretatt.
 • Melde fra til motstanders lagleder og dommer ved endring/frafall til kamper.
 • Sørge for dommer til hjemmekamp hvis dette ikke er satt opp.
 • Avholde foreldremøte sammen med trenere.
 • Lagleders oppgaver kan være mange, det kan da være fornuftig å delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og til foreldrene.


LSK Ungdomsavdelingen
ua@lsk.no

 

C J Hansens vei 7
2007 Kjeller

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift